Lee Ufan

 

1 LEE Ufan From Line 4 1977 22ed

From Wind 5
Drypoint edition 22/50
40×54 cm
1986

2 LEE Ufan From Winds A 1986 97ed for 150

From Wind A
Drypoint edition 97/150
17.5×14.5 cm
1986

3 LEE Ufan From Port 6 1989 47de

From Port 6
Drypoint edition 47/50
29.5×23.5 cm
1989

4 LEE Ufan From Winds 5 1986 13ed for 30
From Point and Line 4
Lithograph edition 17/30
49.5×39.3 cm
1977

5 LEE Ufan Corresspondence 98-1 1998 47ed

Correspondence 1
Lithograph Bronze Press 47/50
64×80.5 cm
1998

6 LEE Ufan Correspondence 98-2 1998 9ed

Correspondence 2
Lithograph Bronze Press 47/50
80.5×64 cm
1998

7 LEE Ufan Correspondence 98-3 1998 42ed

Correspondence 3
Lithograph Bronze Press 42/50
64×80.5 cm
1998

8 LEE Ufan Correspondence 98-4 1998 19ed

Correspondence 4
Lithograph Bronze Press 19/50
80.5×64 cm
1998

9 LEE Ufan From a Revelation 1 2003 34ed

From a Revelation 1
Lithograph 34/50
46×56
2003

10 LEE Ufan From a Revelation 2 2003 46ed

From a Revelation 2
Lithograph 46/50
56×46 cm
2003

11 LEE Ufan From a Revelation 3 2003 20ed

From a Revelation 3
Lithograph edition 20/50
46×56 cm
2003

12LEE Ufan From a Revelation 4 2003 19ed

From a Revelation 4
Lithograph 19/50
46×56 cm
2003

13 LEE Ufan From a Revelation 5 2003 34ed

From a Revelation 5
Lithograph 34/50
46×56 cm
2003

14 LEE Ufan From a Revelation 6 2003 39ed

From a Revelation 6
Lithograph 39/50
56×46 cm
2003

15 LEE Ufan From a Revelation 7 2003 31ed

From a Revelation 7
Lithograph 31/50
46×56 cm
2004

16 LEE Ufan From a Revelation 8 2003 43ed

From a Revelation 8
Lithograph 43/50
46×56 cm
2004

17 LEE Ufan Silently 1 2006 50ed

Silently 1
Lithograph 50/50
92×110 cm
2006

18 LEE Ufan Silently 2 2006 26ed

Silently 2
Lithograph 26/50
92×110
2006

19 LEE Ufan Silently 3 2006 31ed

Silently 3
Lithograph 31/50
92×110
2006

21 LEE Ufan Silently 5 2006 25ed

Silently 4
Lithograph 50/50
110×92 cm
2006

22 LEE Ufan Silently 6 2006 25ed

Silently 5
Lithograph 25/50
55×65 cm
2006

20 LEE Ufan Silently 4 2006 50ed

Silently 6
Lithograph 25/50
49×58 cm
2006